فوق روان کننده Sika® ViscoCrete ® 4100

توضیح محصول فوق روان کننده سیکا ویسکوریت 4100 :

Sika® ViscoCrete ® 4100 یک فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات های تلفیقی است که جهت ساختن بتن های پر مقاومت و خود متراکم با نسبت آب به سیمان پایین توصیه می گردد.

کاربردهای فوق روان کننده Sika® ViscoCrete ® 4100

 • تولید بتن آماده
 • تولید بتن با کارایی بالا
 • بتن متراکم و نفوذناپذیر با سطح صاف
 • تولید اجزا پیچیده ای از قبیل بلوكها، فوندانسیون ها، دیوار ها، تیر ها و ستون ها
 • تولید بتن خود متراکم

ویژگی ها / مزایای سیکا ویسکوکریت 4100 :

این افزودنی با مکانیزم اثر دوگانه جذب سطحی و ایجاد ممانعت فضایی مولکول های پلیمری، باعث جدایی ذرات چسباننده از هم می شود. در نتیجه این ویژگی ها باعث به وجود آمدن خصوصیات زیر می شود :

 • کاهنده شدید آب و در نتیجه افزایش تراکم و مقاومت
 • اثر پلاستیسیته (روانی) عالی و در نتیجه بهبود رفتار تراکمی، قالب گیری و روانسازی بتن
 • فاقد ذرات کلراید و بی ضرر برای بتن های مسلح
 • کاهش میزان واکنش کربوناسیون بتن
 • کاهش تمایل به جمع شدگی
 • وجود ترکیبات آلی و قوام بهتر در بتن های فاقد فیلر کافی

پایه شیمیایی:

پلی کربوکسیلات های تلفیقی

بسته بندی:

گالن های 20 کیلوگرم و مخازن 1100 کیلوگرم

نوع و رنگ:

مایع قهوه ایی رنگ

برگه اطلاعات فنی محصول