تولید بتن پيش‌ساخته

 

قطعات پيش‌ساخته مرطوب

در طراحي و ساخت سازه با استفاده از قطعات بتني پيش‌ساخته به انواع محصولات شيميايي، از توليد قطعات پيش‌ساخته مرطوب تا جدا کردن از قالب در محل كار، نياز است. سيكا محصولات مختلفي را متناسب با پيچيدگي توليد قطعات بتني پيش‌ساخته و نصب آن‌ها براي مصارف مختلف ارائه می‌کند.

قطعات پيش‌ساخته نيمه‌خشك

در صنعت بتن پيش‌ساخته نيمه‌خشك، محصولات بتني پرداخت‌شده با كيفيت سطحي و دوام بالا بصورت انبوه توليد می‌شوند.از محصولات سيكاپیور (®SikaPaver) براي بهبود فرآیند ساخت و كيفيت قطعات پيش‌ساخته بتني نيمه‌خشك استفاده می‌شوند. علاوه بر اين، می‌توان با استفاده از فناوري سيكاپیور (SikaPaver® AE) شوره‌زدگی را كاهش داد و يا حتي رفتار دفع آب تركيبي را در محصول ایجاد کرد.