افتتاح اولین Yellow Shop سیکا در استان کرمان

در راستای طرح توسعه ، گسترش حضور جغرافیایی و تقویت شبکه توزیع با هماهنگی و همکاری نماینده محترم شرکت سیکا پارسیان جناب آقای حسین زاده، اولین (Yellow Shop) سیکا در استان کرمان از اوایل سال 2023 میلادی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نموده است.